Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Merkezi sistemlerin dağıtımı ve tasarımı,​

Merkezi ısıtma ve soğutma tali istasyonlar ve merkezin yerleşimi ve çizimleri

(Buhar, kızgın su ve soğutma istasyonları).

Yüksek ve düşük basınçlı buhar sistemleri,

Düşük sıcaklıklı su sistemleri.

Planlama ve Tasarım

Mekanik sistemlere ait ön çalışmalar, fizibilite ve en uygun sistemlerin önerilerek seçilmesi,​

Isıtma ve soğutma hesaplarının yapılması,

Çizimlerin yapılması,

Cihazların seçilmesi ve tanımlanması,

Teknik hacimlerin tertiplenmesi ve detaylandırılması,

Özelliği ve yoğunluğu olan mekanik tesisat noktalarının detaylandırılması,

İhale evraklarının hazırlanması.

İklimlendirme (air-conditioning) ve havalandırma sistemleri

Isı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması,

Sistem ve ekipman seçimi,

Hava kanallarının hesaplanması ve çizimi,

Boruların hesaplanması ve dağıtımın çizilmesi,

Soğutma makinesi, ısıtma kaynağı ve enerjilendirme kaynaklarının seçilerek çizilmesi,

Bina otomasyonu, kontrol düzeni ve sistemlerinin saptanarak senaryoya uygun
çizimlerinin hazırlanması,

Deprem titreşim ve ses hesaplarının yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve detay
çizimlerinin yapılması,

Yangın ve duman ile mücadele proje ve senaryoların hazırlanması.

Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı sistemleri
 

Bina içinde kullanma suyu dağıtımları,

Bina içinde sıcak kullanma suyunun hazırlanması ve dağıtımı,

Bina içinde atık suların toplanması ve kapı önündeki rögara kadar bağlantıların yapılması,

Su depolama ve hidrofor hesap ve çizimlerinin yapılması,

Su ve tüplü yangın söndürme sistemlerinin hesap ve çizimlerinin yapılması, Dolap-hortum söndürme sistemleri,​ Sprinkler söndürme sistemleri, Tüplü söndürme sistemleri. Hidrant düzeni ve sistemleri.

İhale aşamasında verilen hizmetler

Yüklenici seçimi için alınan tekliflerin kıyaslama tablolarının hazırlanması.

Yatırımcıya seçim için yardımcı olunması.

İmalat aşamasında verilen hizmetler

Mekanik tesisat projelerinin uygulanmasının temini,

Kullanılacak malzeme ve cihazların kalite ve kapasitelerinin projelere, geçerli şartname ve ilgili standartlara uygun nitelikte olmasının denetimi,

Sistemler işletmeye alınırken gerekli deneylerin yaptırılmasıdır.

Gereğinde yatırımcıya, mekanik sistemler için müşavirlik hizmeti vermektir.