top of page

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

 • Merkezi sistemlerin dağıtımı ve tasarımı,​

 • Merkezi ısıtma ve soğutma tali istasyonlar ve merkezin yerleşimi ve çizimleri (Buhar, kızgın su ve soğutma istasyonları).

 • Yüksek ve düşük basınçlı buhar sistemleri,

 • Düşük sıcaklıklı su sistemleri.​

Planlama ve Tasarım

 • Mekanik sistemlere ait ön çalışmalar, fizibilite ve en uygun sistemlerin önerilerek seçilmesi,​

 • Isıtma ve soğutma hesaplarının yapılması,

 • Çizimlerin yapılması,

 • Cihazların seçilmesi ve tanımlanması,

 • Teknik hacimlerin tertiplenmesi ve detaylandırılması,

 • Özelliği ve yoğunluğu olan mekanik tesisat noktalarının detaylandırılması,

 • İhale evraklarının hazırlanması.

İklimlendirme (air-conditioning) ve havalandırma sistemleri

 • Isı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması,

 • Sistem ve ekipman seçimi,

 • Hava kanallarının hesaplanması ve çizimi,

 • Boruların hesaplanması ve dağıtımın çizilmesi,

 • Soğutma makinesi, ısıtma kaynağı ve enerjilendirme kaynaklarının seçilerek çizilmesi,

 • Bina otomasyonu, kontrol düzeni ve sistemlerinin saptanarak senaryoya uygun

çizimlerinin hazırlanması,

 • Deprem titreşim ve ses hesaplarının yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve detay

çizimlerinin yapılması,

 • Yangın ve duman ile mücadele proje ve senaryoların hazırlanması.

Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı sistemleri
 

 • Bina içinde kullanma suyu dağıtımları,​

 • Bina içinde sıcak kullanma suyunun hazırlanması ve dağıtımı,

 • Bina içinde atık suların toplanması ve kapı önündeki rögara kadar bağlantıların yapılması,

 • Su depolama ve hidrofor hesap ve çizimlerinin yapılması,

 • Su ve tüplü yangın söndürme sistemlerinin hesap ve çizimlerinin yapılması, Dolap-hortum söndürme sistemleri,​ Sprinkler söndürme sistemleri, Tüplü söndürme sistemleri. Hidrant düzeni ve sistemleri.

İhale aşamasında verilen hizmetler

 • Yüklenici seçimi için alınan tekliflerin kıyaslama tablolarının hazırlanması.

 • Yatırımcıya seçim için yardımcı olunması.​

İmalat aşamasında verilen hizmetler

 • Mekanik tesisat projelerinin uygulanmasının temini,​

 • Kullanılacak malzeme ve cihazların kalite ve kapasitelerinin projelere, geçerli şartname ve ilgili standartlara uygun nitelikte olmasının denetimi,

 • Sistemler işletmeye alınırken gerekli deneylerin yaptırılmasıdır.

 • Gereğinde yatırımcıya, mekanik sistemler için müşavirlik hizmeti vermektir.

bottom of page